Ettevõte kui kaup

Tegutsevate ettevõtete kaubanduses mõistame kolme laadi ettevõtteid: väikeettevõtted, avalikud ettevõtted ja kaubaks tehtud ettevõtted. Tehes nende aktsiatega või osadega tehinguid, tuleb mõnevõrra erinevalt läheneda igale nimetatud kategooriale.

Loe edasi…

Deal killers

Tihti juhtub, et justkui kõiges kokku lepitud tehing jääb pooleli või langeb kunagi alustatud faasi tagasi. Kolm peamist „tehingurikkujat“ on juristid, rahastamine, psüholoogiline aspekt. Arvatavasti on paljud sellega kokku puutunud. Kui ei ole, siis tasub neid õigel hetkel silmas pidada.

Loe edasi…

Finantseerimise tort

Suurepärane! Ostja maksab müüjale kokkulepitud summa lepingu allkirjastamisel korraga kohe ära. Sellist ideaalset olukorda tuleb harva ette. Tehingu finantseerimise struktuur ja maksetingimused võivad olla tehingust tehingusse väga erinevad.

Loe edasi…

Due Diligence checklist

Kas Due Diligence on kohustuslik? Ega põrsast kotis ei taha vist keegi osta või uppuva laevaga sõitma minna. DD-d on klassikaliselt kolme liiki: juriidiline, audit ja kommerts. Viimasel ajal on lisandunud tihti IT ja keskkonna DD. Mida DD-d tehes silmas pidada?

Loe edasi…

Millal kasutada DCF meetodit?

Diskonteeritud rahavoogude meetod (Discounted Cash Flow model – DCF) on maailams kõige enim kasutatav noteerimata ettevõtte väärtuse määramise meetod. Meetod baseerub tulevikus ettevõtte käsutuses olevate rahavoogude prognoosimisel ning nende diskonteerimisel tänasesse, misjärel summeeritakse prognoosiperioodid.

Loe edasi…

Ettevõtte väärtuse määramise kolm + neli alustala

Tegutseva ja jätkusuutliku ettevõtte väärtuse määramiseks (hindamiseks) ei ole ühtegi head universaalset valemit. Iga ettevõte on omamoodi erinev ja tegutseb erinevas taustsüsteemis. Seega on hulk erinevaid meetodeid, millest tuleks valida mõned hinnatava ettevõttega ja majandussektoriga kõige sobivamad.

Loe edasi…


Teenused

Teenused

Kompetents

Kompetents

Põhimõtted

Põhimõtted

Rahvusvaheline äriarendus ja laienemine

ITS kaudu saab konfidentsiaalselt ja professionaalselt arendada oma äriomandit Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Maltal, Hong Kongis, Hiinas. Nimetatud turgudel pakume ettevõtte registreerimise teenust või nõustame tehinguid tegutseva ettevõtte ülevõtmiseks. Malta, Hong Kong ja Rootsi on sobivad holdingfirmade resideerumiseks.

LOE EDASI…>