Väliskaubandus

  EKSPORT / IMPORT
Väliskaubandus ehk kaupade piiriülene müük ja ost on kõige levinum rahvusvahelise äri vorm. Kusjuures kaupadeks loeme mitte ainult füüsilisi tooteid, vaid ka teenuseid, oskusteavet, informatsiooni.
Eestis siiani domineerinud tootmispõhine eksport paisutab küll müügimahtusid,hoogustab tööhõivet, kohalike ressursside kasutamist ja statistikat, kuid paiknedes kauba väärtusahelas ühel alumistest astmetest, ei pruugi see olla kuigi kasumlik tegevus. Konkurentsitihedas tootmispõhises kauba ekspordis on mängureeglid arusaadavamad, kuid tulemus väga raske tulema. Suurem potentsiaal peitub turunduspõhises ja teadmistepõhises väliskaubanduses. Seal peitub parema kasumi teenimise võimalus.

Välisturule minekuks ja väliskaubandusega tegelemiseks ei pea esmalt kodus edukas olema. Väga paljud ärid ongi ainult välisturule suunatud ja kodus ei toimi. Kaasaegses globaalses piirideta maailmas on ka välis- ja siseturu piirid hägunenud. Pigem vastupidi – et olla siseturul edukas, ei tee paha omada positsiooni rahvusvahelises äris.

ITS pakub eksportööridele ja importööridele järgmiseid tugiteenuseid:

VÄLISKAUBANDUSE ADMINISTREERIMINE
– planeerimine ja strateegiline nõustamine;
– koostööpartnerite otsing;
– positsioneerimine ja konkurentsianalüüs;
– tarneahela assisteerimine ja juhtimine;
– kliendimonitooring ja äriarendus.

TURULE SISENEMINE
– kauba tutvustused välismaal (on-line ja off-line kanalid);
– turu-uuringud;
– turuluure ja taustauuringud;
– ärikohtumiste korraldamine välismaal;
– turu testimine;
– proovitellimuste korraldamine.

BRÄNDI TESTIMINE
– trendianalüüs;
– brändi väärtusanalüüs;
– brändi konkurentsianalüüs;
– turundusmaterjalide koostamine;
– müügitugi (agentuur ja esindus);
– intellektuaalse omandi kaitse.