Esindus välisriigis

  JURIIDILISE ESINDUSE LOOMINE VÄLISMAAL
Üks välisesinduse loomise põhjuseid on vajadus olla oma klientidele lähedal, piltlikult hingata nendega sama õhku. Kui see on ainus põhjus, siis võib see kaunis kalliks osutuda. Odavam ja tulemuslikum on esinduse loomine turunduslikel eesmärkidel. Seda omakorda mitte välisturul oma kaupade turundamise eesmärgil, vaid oma firma imidži tõstmise eesmärgil.

Üldlevinud esinduse tegemise põhjused on järgmised:
– vajadus pääseda sisse mingile territooriumile või turule;
– välisriigi nõue: seal äri tegemiseks peab olema registreeritud juriidiline isik;
– välisriigis on paremad finantseerimise tingimused;
– välisriigis on parem ligipääs informatsioonile;
– välisriigis on parem ligipääs tööjõule;
– välisriigis on parem ligipääs klientidele;
– välisriigis on parem ligipääs mingitele soodustingimustele;
– parem usaldusväärsus, maine ja turundus;
– parem tehingu konstrueerimine;
– vajadus välja pääseda või äriomand või äritegevus välja viia olemasolevast jurisdiktsioonist, ehk riskide jaotamise küsimus.

ITS pakub välismaal esinduse loomiseks järgmisi tugiteenuseid:

HOLDING
Strateegiline nõustamine äriomandi, kaubamärgi või frantsiisi registreerimisel teise riigi äriregistris.

SIHTTURG
Sihtturu valik ja erinevad uuringud valitud turu kohta.

PROTSEDUUR
Uurime välja ja anname nõu kuidas mingis riigis esinduse või juriidilise isiku loomine protseduuriliselt käib.