Ettevõtte hindamine ebaharilikes olukordades

Iga kriis toob endaga kaasa hulgaliselt muutuseid, sest kriisist väljudes hakkavad erinevad ettevõtted tegutsema ebaharilikult ja tihtipeale ebaratsionaalselt. Alguses soovitakse jätkata sealt kus enne kriisi pooleli jäädi, kuid üsna kiirest saavad kõik aru, et see ei ole enam võimalik. Seetõttu suureneb kriisijärgsel ajal jõujoonte, turuosade, konkurentsieeliste ja positsioonide ümbermängimine. Osad firmad ei suuda või ei saa uute reeglitega kohanduda, mis omakorda loob võimalusi teistele. Sellistel aegadel elavneb alati ka M&A tegevus. Eriliselt tähtsaks muutub aga ettevõtete objektiivne hindamine. Kui vanad põhimõtted enam ei kehti ja uued pole veel välja kujunenud, siis on korralikku erapooletut hindamist vaja nii müüjale kui ostjale.

ITS vaatab üle kas ebaharilikus olukorras peavad paika ettevõtte hindamise põhireeglid ja mida kriisist väljumise ja restardi ajal ettevõtte hindamise juures arvestada.

Hindamise reegel nr. 1 – Turul on alati õigus
Kuigi eriolukorras moonutatakse turgu kõikvõimalike piirangute ja rahakülvidega, siis pikemas perspektiivis reguleerib turg ikkagi kõik paika tagasi, sest ühel hetkel saab eriolukord läbi ja mängu hakkab juhtima valitsuse asemel jälle turg. REEGEL PEAB PAIKA

Hindamise reegel nr. 2 – Ettevõtte hind muutub ajas ja olukorras.
Seda reeglit ebaharilik olukord kinnitabki. Eile suur ja kasumlik turuliider võib kriisist väljuda võlgades ja tükeldatuna. Eilne teisejärguline tegija võib turuliidri varemetelt tõusta ise uueks liidriks. REEGEL PEAB PAIKA

Hindamise reegel nr. 3 – Keegi ei tea, kui palju on diskontomäär.
Arvatavasti ei vaidle keegi vastu, et ebaharilikus olukorras on mõistlik kasutada võimalikult erinevaid hindamise meetodeid ja erinevat lähenemist ning unustada ajutiselt diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF). REEGEL PEAB PAIKA

Hindamise reegel nr. 4 – Ettevõtte hindamine on kunst, mitte teadus.
Teadmatuse ajal ei ole midagi peale hakata väljakujunenud reeglite ja põhimõtetega. Tuleb improviseerida ja ennustada. REEGEL PEAB PAIKA

Hindamise reegel nr. 5 – Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku.
Erandlikus olukorras ettevõtte minevik kaotab tähtsuse. Nii minevikus toodetud kasum kui ka rahavoog ei ole hindamise ega prognooside aluseks. Loogiline, sest olukord ei olegi selline nagu minevikus oli. REEGEL PEAB PAIKA

Hindamise reegel nr. 6 – Varad, raha, positsioon.
Valemis vara+raha+positsioon muutuvad raha ja positsioon väheväärtuslikeks. Tähtsaks muutuvad intellektuaalsed varad nagu bränd, erioskus, know-how. Kuid meetodi loogika ja mõte jäävad samaks alles. REEGEL PEAB PAIKA

Hindamise reegel nr. 7 – Rusikareegel.
Ebaharilikus olukorras ei ole meil vastavat EBITDAt kuskilt võtta ja iseloomulikku kordajat pole olemas. Rusikareeglid ei kehti, kuna puudub piisav baas ja kogemus, et need saaksid välja kujuneda. REEGEL EI PEA PAIKA

Segastel aegadel me tegeleme peaasjalikult ettevõtte hindamisega mitte väärtuse määramisega. ITS aitab paljudele vastusteta küsimustele siiski vastuseid leida.