Hindamine

Tegutseva ettevõtte, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtte hindamine on tegelikult keeruline protseduur. See on nagu veiniga: nii palju kui on erinevaid valmistajaid ja joojaid, on erinevaid arvamusi. Esmapilgul tundub, et piisab ühest-kahest matemaatilisest tehtest kasumi korrutamisega, kuid tegelikkus on hoopis midagi muud. Hindamiseks on palju erinevaid meetodeid ja lähenemisi, kuid võimalikult adekvaatse tulemuse saamiseks on vaja toetuda kogemustele ja võrreldavatele olukordadele.
Kui kaalute tehingut enda ettevõtlusomandiga, aktsionäridevahelist osaluste ümberjagamist, tütarettevõtte väärtuse määramist auditeerimisel, perekonna vara määratlemist või muud sise- või välisringi tehingut, siis kõik algab kas hindamise või väärtuse määramisega.

ITS_logo_35x35 Ettevõtete väärtuse määramine ja hindamine
ITS_logo_35x35  Osaluste hindamine
ITS_logo_35x35 Ettevõtlusomandi tehingute bilansiline määratlemine
ITS_logo_35x35 Ettevõtte vara hindamine

Teeme tegutsevate ettevõtete, nende osade, äritegevuse, varade hindamist ning seda nii piiriüleste tehingute tarbeks kui ka välismaa ettevõtete kohta. Kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid (diskonteeritud rahavoogude meetod, EBITDA korrutise meetod, likvideerimismeetod, turu arengute meetod ja teisi) ning ITS enda välja töötatud VRP (vara, raha, positsioon) metoodikat.

ITS_logo_35x35 Ettevõtte väärtuse määramine ostu- või müügitehingute korral
ITS_logo_35x35 Ettevõtte väärtuse määramine osanikevahelistes tehingutes
ITS_logo_35x35 Bilansilise väärtuse võrdlemine turuväärtusega
ITS_logo_35x35 Grupi sisesed väärtuste korrigeerimised
ITS_logo_35x35 Väärtuse määramine jagunemiste ja ühinemiste tarbeks
ITS_logo_35x35 Väärtuse määramine perekonna siseste vara jagamiste tarbeks

NB! Ettevõtte hindamine ei ole auditeerimine või due diligence`i tegemine. See on komplekssem lähenemine, mille tulemusena antakse hinnang ettevõtte rahalisele olukorrale, äritegevusele, kommertsvõimekusele, varadele (ka intellektuaalsele varale), turuolukorrale, konkurentsivõimele, positsioonile, jätkusuutlikkusele.

NB! Ettevõtte hindamine ei ole Eestis litsentseeritud tegevus. Põhimõtteliselt võib igaüks vastavat teenust osutada. Enne hindamise tellimist veenduge hindaja kompetentsis, kogemustes ja taustas.

ITS_logo_35x35 ITS-il on aastast 2006 üle 140 hindamise!