Ettevõtte hindamine ja väärtuse määramine

Tegutseva ettevõtte, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtte hindamine on tegelikult keeruline protseduur. See on nagu veiniga – nii palju kui on erinevaid valmistajaid ja joojaid, on erinevaid arvamusi. Esmapilgul tundub, et piisab ühest-kahest matemaatilisest tehtest kasumi korrutamisega ettevõtte väärtuse hindamiseks, kuid tegelikkus on hoopis midagi muud. Ettevõtte hindamiseks on palju erinevaid meetodeid ja lähenemisi, kuid võimalikult adekvaatse tulemuse saamiseks on vaja toetuda kogemustele ja võrreldavatele olukordadele.
Kui kaalute tehingut enda ettevõtlusomandiga, aktsionäridevahelist osaluste ümberjagamist, tütarettevõtte väärtuse määramist auditeerimisel, perekonna vara määratlemist või muud sise- või välisringi tehingut, siis kõik algab kas hindamise või väärtuse määramisega.

ettevotte-vaartuse-hindamine Ettevõtete hindamine ja väärtuse määramine
osaluste-hindamine  Osaluste hindamine
tehingute-bilansiline-maaratlemine Ettevõtlusomandi tehingute bilansiline väärtuse määratlemine
ettevotte-vara-hindamine Ettevõtte vara hindamine

Teeme tegutsevate ettevõtete, nende osade, äritegevuse, varade hindamist ning seda nii piiriüleste tehingute tarbeks kui ka välismaa ettevõtete kohta. Kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid (diskonteeritud rahavoogude meetod, EBITDA korrutise meetod, likvideerimismeetod, turu arengute meetod ja teisi) ning ITS enda välja töötatud VRP (vara, raha, positsioon) metoodikat.

vaartuse-maaramine Ettevõtte hindamine ostu- või müügitehingute korral
omanikevahelised tehingud Ettevõtte väärtuse määramine osanikevahelistes tehingutes
v6rdlemine-turuvaartusega Bilansilise väärtuse võrdlemine turuväärtusega
vaartuste-korrigeerimised Grupi sisesed väärtuste korrigeerimised
jagunemised-ja-uhinemised Väärtuse määramine jagunemiste ja ühinemiste tarbeks
vara-jagamine Väärtuse määramine perekonna siseste vara jagamiste tarbeks

NB! Ettevõtte hindamine ei ole auditeerimine või due diligence`i tegemine. See on komplekssem lähenemine, mille tulemusena antakse hinnang ettevõtte rahalisele olukorrale, äritegevusele, kommertsvõimekusele, varadele (ka intellektuaalsele varale), turuolukorrale, konkurentsivõimele, positsioonile, jätkusuutlikkusele.

NB! Ettevõtte hindamine ei ole Eestis litsentseeritud tegevus. Põhimõtteliselt võib igaüks vastavat teenust osutada. Enne hindamise tellimist veenduge hindaja kompetentsis, kogemustes ja taustas.

ITS kogemused ITS-il on aastast 2006 üle 150 hindamise!