EXIT

Millised võimalused on äriomandi majandamisel väljumiseks?

IPO. Aktsiate avalik pakkumine ehk nn börsile minek. Väga limiteeritult kasutatav.

Müük. Kogu ettevõtte müük (aktsiad, äritegevus) või osaluse müük (vähemusosalus, enamusosalus).

Jagunemine. Ettevõte jagatakse kaheks või enamaks iseseisvaks eraldi juhitavaks ettevõtteks.

Spinoff. Emafirmast eraldumine. Iseseisva äriühingu loomine olemasoleva äritegevuse või emaettevõtte divisjoni uute aktsiate müügi või jaotamise teel.

Divestment. Loovutamine. Äritegevuse eraldamine mis ei olnud põhitegevusega tihedalt seotud või mis ei ole enam huvipakkuv või mingil muul põhjusel.

Sulgemine. Ajutine äritegevuse sulgeminevõi peatamine, kui ei soovita sellesse panustada.

Likvideerimine. Äritegevuse lõpetamine ja juriidilise isiku likvideerimine. Valdavalt juriidiline protseduur.

Äriomandi elutsüklis on kõikidel etappidel tähtis koht. Etapid on: alustamine, arendamine, stabiilsus, laienemine, uus hingamine ja väljumine. Iga ettevõte on unikaalne ja iga olukord eriline.

Milline on sinu äriomandi majandamise plaan?