Frantsiis – välisturule sisenemise võimalus

Paljud on kuulnud ja arvavad, et nad teavad kuidas frantsiis toimib. Kuid Eestis väga vähesed on proovinud oma frantsiisibrändi luua. Tõsi, frantsiis ei pruugi kõikide kaupade ja äridega sobida. Aga samas kohtame tänapäeval aina rohkem frantsiisi enda ümber, ka seal kus esmapilgul ei ootagi. Seega on frantsiis üheks võimaluseks, kuidas ettevõttega välisturule siseneda.

Frantsiis on laienemise ja kasvamise instrument, mitte äri päästmise vahend või uue äriidee käivitamise võimalus. Frantsiisi ehitamiseks peab eksisteerima juba toimiv ja kasumlik prototüüp. Frantsiisiäri, nii nagu frantsiis ise, on standardiseeritud ning seega konkurentsis hästi võrreldav. Frantsiis on iseseisev kaup.

Eesti esimene rahvusvahelistele reeglitele vastav frantsiis – Beautiful Me – on meiega koostöös tehtud!


ITS on Eestis partneriks rahvusvahelise frantsiisinõustamise firmale Francorp Baltic. Koos tegeleme frantsiisi propageerimise ja selgitamisega, frantsiisi eetikakoodeksi tutvustamisega. Nõustame frantsiisikontseptsioonide loomisel ja müügil. Teeme frantsiiside due diligence`e. Koolitame frantsiisivõtjaid.
www.franchising.ee
www.francorpbaltic.com

Frantsiisileping vs terviklik frantsiisikontseptsioon

Frantsiis ei ole ainult juriidiline frantsiisileping, vaid terviklik kontseptsioon, mis on praktikas end tõestanud ja mida on võimalik teistele kasutada anda. Frantsiisikontseptsioon ei ole ainult juriidiline litsentsileping. Litsentsileping ei ole frantsiisileping. Frantsiisileping võtab kokku frantsiisikontseptsiooni, kindlustab frantsiisiandjale omandiõiguse brändi üle ja annab frantsiisivõtjale väljatöötatud süsteemi kasutusõiguse. Frantsiisileping on frantsiisikontseptsiooni üks osa.

Frantsiisikontseptsioon koosneb järgmistest osadest:

1. Frantsiisi strateegiast (Franchise Strategy);
2. Frantsiisi käsiraamatust (Operations Manual);
3. Frantsiisi disainiraamatust (Design Book);
4. Frantsiisi brändiraamatust (Brand Book);

5. Frantsiisi turundusstrateegiast ja turundusmaterjalidest (Marketing Strategy and Materials);
6. Frantsiisivõtja koolitusprogrammist (Franchisee Training Program);
7. Muudest valdkonnapõhistest toetusprogrammidest (retseptid, rahastamine, turundus, kaubad, töövahendid, …)
;
8. Alles lõpuks seotakse kõik eelnev frantsiisilepinguga (Franchise agreement).

Miks peab olema frantsiisikontseptsioon korralikult ettevalmistatud ja tehtud?

Kui luuakse oma frantsiisibränd ja soovitakse seda müüma hakata, siis peavad olema täidetud kõik frantsiisile kui kaubale esitatud nõuded. Seda professionaalsuse mõttes, aga eelkõige kahel tasandil:

Esiteks peab olema frantsiisikontseptsioon tehtud täiuslikult ja sisaldama kõiki eelpool nimetatud dokumente, mis omakorda seotakse frantsiisilepinguga. Frantsiis on terviklik toode/teenus ja ühe detaili puudumine või vigasus võib kaasa tuua kogu toote puudulikkuse.

Teiseks tuleb täie tõsidusega suhtuda sellesse, et rahvusvahelisel areenil on frantsiisinduses kindlad reeglid. Teised frantsiisiandjad järgivad neid reegleid. Süsteemi eirates ei ole võimalik konkureerida, sest frantsiisivõtjad valivad frantsiiside ja frantsiisiandjate vahel ja ellu jäävad ainult need kelle kaup on korralik ja parem. Põlveotsas omaalgatuslik lahendus frantsiisinduses ei tööta!

Kas teie äri sobib frantsiisimiseks?

Frantsiisimiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

1. peab olema töötav prototüüp;
2. äri peab olema kasumlik;
3. ärimudel peab olema lihtsasti majandatav ka võhikule, kes sellest midagi ei tea;
4. bränd ja äri peavad olema lihtsasti arusaadavad laiale klientuurile;
5. äri peab olema paljundatav (kloonitav);
6. äri peab olema süstematiseeritud;
7. äri peab olema originaalne;
8. äri peab olema taskukohane.

Kas oleks huvi sellel teemal rääkida?

ITS koostöös Francorp Baltic`ga aitab kompleksselt (kommerts, juriidiline, turunduslik) töötada välja frantsiise koduturul ja rahvusvaheliselt laienemiseks. Võtke meiega ühendust: info@itscorporate.ee