FRANTSIIS

FRANTSIIS on hea ärimudel, kui te soovite suhteliselt väikese investeeringuga siseriiklikult või rahvusvaheliselt oma brändi levitada ja oma turgu kasvatada. Aitame teil luua oma frantsiisikontseptsiooni, seda juriidiliselt kindlustada ja müüa.

Frantsiis on ÄRISÜSTEEMI rendile andmine, juriidiline ärikokkulepe, mille järgi frantsiisivõtja saab frantsiisilepingus sätestatud tingimustel õiguse kasutada frantsiisiandja ärikontseptsiooni, tema kaubamärki, tarneahelat, turunduskanaleid ja intellektuaalset omandit.

Frantsiisiandjale on frantsiis kasvamise, laienemise, brändi levitamise (brändi kindlustamise) ja oma ettevõtte väärtuse tõstmise võimalus.

Frantsiisivõtjale on frantsiisi portfelli mitmekesistamise ärivõimalus.

Oleme Eesti koostööpartner rahvusvahelisele frantsiisinõustamise firmale Francorp Baltic.

Pakume nõustamist, teadmisi ja kogemusi kõigi frantsiisikontseptsiooni osade valmistamisel. Aitame frantsiisi müügil ja läbirääkimistel potentsiaalsete frantsiisivõtjatega. Lepingud (frantsiisileping, NDA, LOI jt) koostame koostöös tunnustatud juristidega. Soovi korral teevad tehnilist teostust (graafiline disain, veebiarendus, multimeedia) projektipõhiselt vastava ala spetsialistid. ITS/Francorp Baltic seob kogu kontseptsiooni kokku tervikuks, toetades kommerts-, finants, due diligence alase nõu ja kogemustega. Kaasame Francorpi rahvusvahelist kogemust, võrgustikku ja aastate jooksul kogunenud infobaasi.

Tihti aetakse frantsiisi segi teiste intellektuaalse vara lepingutega.

Litsents – intellektuaalse vara kasutusõigus (näiteks kaubamärgi, know-how, tarkvara, masina kasutamine)

Müügiõigus – kauba käsitlemise eritingimus (näiteks kaubamüügi eksklusiivõigus või territoriaalne õigus või mingi sortimendi põhine erisus)

Agentuur – lepingute vahendamise õigus (näiteks kauba müügilepingud,esinduslepingud, teeninduslepingud)

Pakume kompetentsi, abi ja tehnilist teostust frantsiiside, litsentside jaagentuuri väljatöötamisel, arendamiselja müügil:

Ärisüsteemi terviklikus

Frantsiisi puhul ei ole tähtis ainult kaubamärk või CVI. Frantsiis on ennekõike tervikliku ärikontseptsiooni brändimine. Kõik mis on eduka ettevõtte toimimiseks vajalik on frantsiisiraames vaja piltlikult patendeerida.

1.Töökorraldus
2. Tarneahel
3. Hankeahel
4. Finantseerimine
5. Turundus
6. Müük
7. Arendus

Frantsiiside arendus

Frantsiisikontseptsioon ei ole ainult juriidiline litsentsileping. Litsentsileping ei ole frantsiisileping. Frantsiisileping on frantsiisikontseptsiooni üks osa. Frantsiisikontseptsioon koosneb järgmistest osadest (dokumentidest):

1. Frantsiisi strateegia (Franchise Strategy);
2. Frantsiisi käsiraamat (Operations Manual);
3. Frantsiisi disainiraamat (Design Book);
4. Frantsiisi brändiraamat (Brand Book);
5. Frantsiisi turundusstrateegia ja turundusmaterjalid (Marketing Strategy and Materials);
6. Frantsiisivõtja koolitusprogramm (Franchisee Training Program);
7. Kõik need osad seotakse lõpuks frantsiisilepinguga (Franchise Agreement)
(Erilistel juhtudel võib vaja minna veel mingeid teisi spetsiifilisi osasid-dokumente)

Kaaludes, kas frantsiis on sobiv ärimudel laienemiseks, mõelge, kas teie äri on …

… töötav prototüüp.
Frantsiisitav äri peab olema piisavalt suur ja pikaealine, et oleks jõudnud ennast tõestada.

… kasumlik.
Frantsiisitav äri peab tooma frantsiisivõtjale jätkuvalt ja planeeritavalt kasumit.

… lihtsasti majandatav ka võhikule.
Frantsiisitav äri peab olema õpetatav, mitte keeruline spetsialistide privileeg.

… lihtsasti arusaadav laiale klientuurile.
Frantsiisitav äri ja bränd peavad olema turundatavad: äriidee peab olema klientidele kommunikeeritav ja atraktiivne.

… paljundatav (kloonitav).
Ärikontseptsioon peab töötama ühtmoodi hästi teises linnas, teises riigi otas või kaugel teise kultuuriruumiga maal.

Vaata Eesti ainukest frantsiisile spetsialiseeritud portaali franchising.ee