Hindamise reegel nr. 2

“Ettevõtte hind muutub ajas ja olukorras”

Samamoodi võime öelda lapse kasvamise ja arenemise kohta. Ükski lapsevanem ei väida, et tema laps on paha, rumal ja sisutühi. Iga ettevõte on omanikele nagu laps ja iga ettevõtte omanik arvab, et tema ettevõte on maailma parim, kasumlikum ja unikaalsem. Ettevõtete hindamisega on teisiti. Nii palju, kui on ettevõtete hindajaid, on erinevaid meetodeid ja arvamusi ettevõtte väärtuse hindamiseks. Iga ettevõte ja olukord on omas ajas, hindamise hetkes ja olukorras omamoodi. Üks ja sama ettevõte on erineval ajahetkel erinev. Ettevõte muutub vastavalt välismõjudele ja arenguastmetele. Ärge lootke kunagi minevikus tehtud hindamisele, et see kehtib ka täna.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Hinnake ettevõtte väärtust sellel hetkel, kui teil seda tõesti vaja on, sest minevikus saadud või tulevikku prognoositud tulemus ei pruugi kajastada tegelikku olukorda.