Hindamise reegel nr. 3

“Keegi ei tea, kui palju on diskontomäär”

Diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF) ei ole ainus ettevõtte hindamise meetod ja see ei pruugi paljudel juhtudel üldse sobida. DCF baseerub suuresti eelmiste perioodide põhjal tuleviku perioodide prognoosimisel, mis läheb vastuollu ettevõtte väärtuse hindamise reegliga number kaks. DCF loogika on ennustada vabad rahavood, mille äritegevus ettevõtjale toodab ning tuua need hüpoteetilisest tulevikust tänasesse (diskonteerida raha ajaväärtuse põhimõtte alusel). Kas diskontomäär on määratletav, eriti väikeettevõtete puhul? Kas see on omanike ootus tasuvusajale, investorite soovitud tootlus või midagi muud (näiteks rahvusvaheliste baastabelite võrdlusnäitajad)? Ainuüksi kümnendiku muutmine võib mõjutada lõpptulemust märgatavalt. DCF on matemaatika. Matemaatika on täppisteadus, aga ettevõtlus on subjektiivne ja määramatu. Need ei sobi omavahel hästi kokku.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: DCF ei ole ainus hindamise meetod ja ei sobi väikeste ja keskmiste ettevõtete hindamiseks.