Hindamise reegel nr. 4

“Ettevõtte hindamine on kunst, mitte teadus”

Kui tõepoolest soovite teda oma ettevõtte võimalikult “õiget” väärtust või hinda (ideaalsel juhul peaksid hind ja väärtus langema kokku), siis peate pöörduma sellise hindaja poole, kes pole mitte osav matemaatikas või hea finantsist, vaid:
a) kellel on suur kogemuste pagas erinevate ettevõtete väärtuse hindamisel;
b) kellel on arusaamad ja nägemus äritegevusest erinevates ärisektorites laiemalt.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Alati on vaja ettevõtte väärtust hinnata mitme erineva meetodiga, aga samas ei tohi leida tulemuste aritmeetilist keskmist. Lõpuks määrab tulemuse hindaja kogemus.