Investeeringutega kauplemine

  INVESTEERINGUTE KAASAMINE JA VÄLJUMINE
Klassikaline arusaam investeeringutega kauplemisest on väärtpaberitega kauplemine. ITS on spetsialiseerunud ühele alaliigile – investeerimise tehingutele individuaalsesse äriomandisse. Nendeks on rahvusvaheline investeeringute kaasamine ja investeeringutest väljumise korraldamine. Mitte segi ajada IPO (Initial Public Offering) korraldamisega.

INVESTEERINGUTE LIGIMEELITAMINE
Aitame meelitada investeeringuid määratletud individuaalsete projektide raames. Ei korralda avalikke pakkumisi (IPO-sid). Kaasame välismaalt investeeringuid enamus-ja vähemusosaluste kujul erafirmade omakapitali.

ITS pakub investeeringute meelitamisel järgmisi tugiteenuseid:

– investeeringuvajaduse analüüs;
– teostatavusanalüüs;
– potentsiaalse investori profiili koostamine;
– investorite otsing;
– läbirääkimiste pidamine ja kommunikatsioon.

INVESTEERINGUPAKKUMISE JUHTIMINE
Potentsiaalsete investorite ligimeelitamiseks on oluline välja töötada esmajärjekorras huvi pakkuv kvaliteetne ettepanek, samuti täpsustada investeeringu äripotentsiaal.

ITS pakub investeeringupakkumise tegemisel järgmisi tugiteenuseid:

– taustainformatsiooni töötlemine;
– investeeringupakkumise koostamine;
– tehingu koordineerimine ja sulgemine.

DIVESTMENT
Divestment on vastupidine investeerimisele ehk investeeringust väljumine, tehingud passiivse äriomandiga. Näiteks tütarettevõtete varade, investeeringute või üksuste müük, et maksimeerida emaettevõtte väärtust.

ITS pakub järgmisi tugiteenuseid diviesteerimisel:

– müük;
– vahetus;
– jagamine.