Kas ettevõte on müüdav?

Kui ettevõtte omanik(ud) on peremehe või investori tüüpi ettevõtjad, siis nad teavad ja oskavad oma ettevõttest teha kauba. Ettevõte on kaup juhul kui see ettevõte on müüdav.

Kuid karm tegelikkus on, et valdav enamus ettevõtteid polegi müüdavad. Euroopas ja Põhja-Ameerikas tehtud uuring ütleb, et ainult 10% edukalt tegutsevatest firmadest on müüdavad. Eestis on arvatavasti see number veelgi väiksem, kuna meil puudub piisavalt pikk ajalugu ja traditsioon ettevõtlusomandit väärtustada ja edasi anda. Panete tähele, et 10% edukalt tegutsevatest ettevõtetest, mitte üldarvust! Ettevõte võib olla edukas, aga – pole müüdav!

Olete ka kindlasti kuulnud hinnangut: „mu firmal läheb halvasti, müün selle maha“ või „ei soovi enam selle äriga tegeleda, müün selle ära“. Mõlemad väited on hästi halvad eeldused eduka tehingu tegemiseks. Kui ettevõttel läheb halvasti, või kui omanik ise ka pole oma firmast enam huvitatud, siis miks peaks leiduma keegi teine, kes kõrge hinnaga selle probleemi üle võtaks? Miks ettevõte ei pruugi olla müüdav?
1) kui firma on liiga halvas seisus;
2) kui firma on küllalt heas seisus, aga selle seisu on taganud müüva omaniku isik;
3) kui firma on heas seisus, aga ei paku sünergiat (üksik hunt);
4) kui firma on heas seisus, aga investeeringu tootlus on madal;
5) kui firma on heas seisus, aga puudub positsioon;
6) kui firma omanikel pole olnud aega müüki ja väljumist ette valmistada ja ettevõte pole muudetud kaubaks;
7) kui tehing sattub halvale ajastatusele.

Müüdavust võivad mõjutada veel muudki tegurid, mis jooksva majandamise juures ei pruugi omada tähtsust. Kas tööstusharu laiemalt on ostjatele huvipakkuv või hoopis hääbuv? Kas valdkond on konkurentsitihe või nišš? Kas äri on alustatud juhuslikult, 90-ndate erastamiste käigus, saadud päranduseks? Kas on ühe omaniku käes, ühemehefirma? Kas on projektipõhine äri? Kas firma ärimudel on paljundatav kloonitav, frantsiisitav, edasiarendatav? Kas on intellektuaalset omandit? Kas on ühe toote firma või mitu tuluallikat? …

Müüdav firma peab vastama 5-le põhitingimusele:
1) juhtimine on haagitud lahti omanikest ;
2) viimased 3-5 perioodi on kasumis;
3) ettevõtte varad on optimeeritud ja rahavood stabiilsed;
4) ettevõte on kasvufaasis või vähemalt on olemas äriarenduse plaan;
5) ettevõttel on mingi oma “ekstra“, bränd või positsioon.

Aga ettevõtet on võimalik müüdavaks teha ja müügiks ettevalmistada! Sest erinevaid olukordi ja võimalusi leidub kõikjal. Kas teie ettevõte on müüdav? Kui on, siis millise hinnaga? ITS aitab selles:

VÄLJUMISE STRATEEGIA KOOSTAMINE
MÜÜGIKS ETTEVALMISTAMINE
VÄÄRTUSE TÕSTMINE