Koostööprojektides osalemine

  RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA KNOW-HOW
Koostööprojektides osalemine ja oskusteabe müük on mitmekesine ja raskesti määratletav tehinguliik. Siia alla võib liigitada praktiliselt kõik piiriülesed koostööd, mis teiste liikide alla üheselt ei sobi. Näiteks erinevad arenguabiprojektid või Euroopa Komisjoni Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritavad majandusarengu projektid. Samuti võib siia alla liigitada kui keegi müüb oma vananenud tehnoloogia või ostab vahetuskaubana uue masina. Sellel tehingugrupil on mitmed teiste tehinguliikide tunnused, kuid moodustavad siiski omaette grupi.

ITS on spetsialiseerunud vastukaubanduse, allhanke, offshoring ja lepingulise tootmise tehingutele.

VASTUKAUBANDUS
– barter;
– vahetuskaubandus (switch trading);
– vastuost (counter purchase);
– tagasiostmine (buyback);  
– tasakaalustamine (offset).

ALLHANGE
Allhange on lepinguline tehing kui üks ettevõte annab endast sõltumatule teisele ettevõttele teostada mingit äriprotsessi osa või toota kaupa, mida muidu tehti ise või mille vastu on tekkinud uus lisavajadus.

– allhankepartnerite otsimine;
– proovitööde koordineerimine;
– koostöölepingu koostamine.

LEPINGULINE TOOTMINE
Lepinguline tootja (Contract Manumacturer) on tootja, kes sõlmib tellijaga koostöölepingu, et toota sellele ettevõttele komponente või tooteid. See on allhanke vorm. Kui allhankes on tavaliselt mõlemad lepingupooled ise tootjad, siis lepingulises tootmises võib tellijaks olla tootmisega üldse mitte seotud tellija, vaid brändiomanik, tooteomanik või projektijuht.

– lepinguliste tootjate otsimine;
– proovitööde koordineerimine;
– koostöölepingu koostamine.

OFFSHORING (ÄRITEGEVUSE ÜLEVIIMINE)
Offshoring ehk äritegevuse üleviimine tähendab, et ettevõte paigutab äriprotsessi ühest riigist teise. Põhjuseks võivad olla paremate kompetentsitingimuste või äritingimuste vajadus või kulude optimeerimine.

– riigi valik;
– partnerite valik;
– protsessi juhtimine;
– lepingute koostamine.