Mergers and Acquisitions

  Müümine välismaa investorile
Kui kaalute müüa enda ettevõtet või osalust, soovite väljuda mõnest äriprojektist või kätte on jõudnud põlvkonnavahetus, siis aitame kõige seonduvaga mis puudutab rahvusvahelist ettevõtte müügitehingut. Saame teile kasulikud olla järgnevas:

– ettevõtte müük ja väljumine;
– jagunemine ja eraldumine;
– põlvkonnavahetus ja tehingud pereettevõttega;
– tehingud vähemusosalusega.

ITS nõustab, koordineerib ja aitab pidada läbirääkimisi igat tüüpi müügitehingutes. Konfidentsiaalsus ja asjatundlikkus on tagatud!

Müügitehingu etapid:

– ettevõtte müügi ettevalmistus;
– müügieelne due diligence (raamatupidamine, lepingud, dokumentatsioon, äritegevus);
– väärtuse võimaliku tõstmise nõustamine;
– alghinna määramine;
– müügimaterjalide koostamine (teaser, brožüür, promo);
– strateegia väljatöötamine;
– müük ja konfidentsiaalne ostjate otsimine;
– pakkumuste ja protsessi juhtimine;
– ostjate taustauuring;
– läbirääkimised ja tehingu juhtimine kuni sulgemiseni;
– lepingute koostamine ja audit;
– sulgemise järgne tulemuspõhise väljaostu monitoorimine.

Vaadake protsessi joonist:

  Välismaal ettevõtte omandamine
Kui kaalute osta välismaal tegutsevat ettevõtet, omandada osalust ettevõttes, investeerida Balti, Põhjamaade, Itaalia või Hong Kongi erafirmadesse, siis aitame kõige seonduvaga ettevõtte ostutehingu korral. Saame teile kasulikud olla järgnevas:

– ettevõtete omandamised ja ülevõtmised;
– ettevõtete ühinemised ja liitmised;
– üksuste ostud.

ITS nõustab, koordineerib ja aitab pidada läbirääkimisi igat tüüpi omandamistehingutes, kogu protsessi vältel, alates sihtgrupi valikust kuni tehingujärgse integratsioonini. NB! Rahvusvahelise tehingu korral on vaja koordineerida ka sihtturul asuvat nõustajate võrgustikku.

Ostutehingu etapid:

– ettevõtte sihtgrupi määratlemine ja kitsendamine;
– kontaktivõtt ja taustauuringud;
– analüüsid, due diligence’id, hindamised;
– tehingu struktuuri ja finantseerimise komplekti väljatöötamine ja koordineerimine;
– läbirääkimised ja tehingu juhtimine kuni sulgemiseni;
– riskijuhtimine;
– lepingute koostamine ja audit;
– finantseerimise juhtimine;
– ülevõtmisjärgne integratsiooni kontrollimine ja nõustamine.

Kaasame sihturul oma koostööpartnereid ja juhime/koordineerime nende tööd.