Nõustamine

Mis tähendab M&A nõustamine? Mis vahe on maakleril ja nõustajal?
M&A on protsess mitte tehing. Algab ideest või juhusest ning lõppeb eduka väljumise või integreerimisega. Tehinguks saab lugeda pikast toimingute jadast ainult lepingute koostamise, sulgemise ja vormistamise osa. M&A protsessi satutakse harva, tihti esimest korda. Seetõttu on mõistlik kaasata kogu protsessi erinevaid spetsialiste ja nõustajaid, et minimeerida vigu ja üleliigseid kulutusi, mis iga asja esimesel tegemisel on paratamatud.
Meie mõistes nõustamine on ja me teeme seda väga hea meelega, suure kohusetundega ning rikkalikele kogemustele tuginedes:

ITS_logo_35x35 Kliendi esindamine ja abistamine kogu protsessi vältel ja vajadusel pärast protsessi
ITS_logo_35x35 Kontaktivõtt ja taustauuringud
ITS_logo_35x35 Ettevõtete ja projektide hindamine või väärtuse määramine
ITS_logo_35x35 Objekti protsessiks (tehinguks) ettevalmistamine
ITS_logo_35x35 Väärtuse tõstmise toimingud
ITS_logo_35x35 Sihtgrupi määratlemine ja pakkumuste selekteerimine
ITS_logo_35x35 Anonüümne ja avalik kontakteerumine sihtgrupiga kliendi nimel
ITS_logo_35x35 Läbirääkimiste pidamine igal tasandil
ITS_logo_35x35 Strateegiate loomine ja korrigeerimine
ITS_logo_35x35 Taktikate loomine ja korrigeerimine
ITS_logo_35x35 Informatsiooni kogumine ja jagamine
ITS_logo_35x35 Pakkumuste tegemine ja analüüsimine
ITS_logo_35x35 Kommerts DD tegemine ja analüüsimine
ITS_logo_35x35 Rahastamise skeemi väljatöötamine ja kokkuleppimine
ITS_logo_35x35 Lepingute ja kogu protsessi koordineerimine
ITS_logo_35x35 Maaklerlus ja protsesside selgitamine
ITS_logo_35x35 Tehingujärgse integratsiooni koordineerimine ja jälgimine
ITS_logo_35x35 Osapoolte ja tiimi koordineerimine ja juhtimine

Meie mõistes nõustamine ei ole ja meie seda ei tee:

– Lepingute mustandite ja lõplike vormide koostamine. See on juristide töö.
– Raamatupidamisaruannete korrastamine ja auditeerimine. See on audiitorite töö.
– Spetsiifiliste Due Diligence`ide tegemine (maksu, keskkonna, IT, juriidilise). See on vastavate valdkondade spetsialistide töö.
– Ostja finantseerimine. See on pankade ja erinevate investeerimisfirmade töö.
– Probleemsete firmade ümberpööramine või saneerimine. See on juristide, saneerijate või likvideerijate töö.

Veel on oluline teada, et on vahe M&A nõustajal ja maakleril. Ka seda, et osad kinnisvaramaaklerid teevad M&A tehinguid.