ITS põhimõtted

Mida rohkem ettevõtte omanik langeb töötamise lõksu, tegeleb oma ettevõttes töötamise ja tegevjuhtimisega, seda vähem väärtuslik on tema ettevõte!

Ettevõte ise on ka kaup, samuti nagu ettevõttes valmistatud tooted või osutatud teenused.

Ettevõtjate tüübid – töömesilane, peremees, investor.

Ettevõtte väärtus koosneb kolmest komponendist: vara, raha, positsioon.

Ettevõtte hindamine on subjektiivne kunst, mitte kõrgem matemaatika.

Et tegeleda rahvusvahelise äriga, ei pea olema edukas koduturul.

See, kes sobib ettevõtjaks, ei sobi juhiks.

ITS_logo_35x35 Parim pension on selline, mida saab ise majandada. Kõige paremini saab ise majandada oma äriomandit. Samas ettevõte ei pruugi olla pensionisammas. Pensionisammas on ettevõte ainult sel juhul kui ta on müüdav. Kui ettevõte ei ole müüdav, siis tal puudub väärtus kellegi teise kui vaid omaniku jaoks. Ettevõtte hind on sellisel juhul väga madal või lausa negatiivne. Ekslikult arvatakse, et kui firmal läheb halvasti, siis on õige aeg müüa. Paratamatu tõsiasi on ka see, et ainult kümnendik firmasid on müüdavad, isegi siis, kui nad on täiesti heas seisukorras ja teenivad omanikule head kasumit.

ITS_logo_35x35 Eesti koolisüsteemis lastele majandust ei õpetata. Kas peaks? Kool peaks õpetama igale noorele inimesele kapitalistliku majanduse algtõdesid. Peremehe mentaliteeti peavad lastele õpetama vanemad. See pole kooli ülesanne. Alles siis, kui algteadmised on baasiks ja peremehelik suhtumine on normiks, on võimalik hakata selle peale ettevõtjat ehitama. Oma ettevõtte väärtusest, hinnast ja müüdavusest on huvitatud investori mentaliteediga ettevõtjad.

ITS_logo_35x35 Ettevõtte väärtus ja hind langevad kokku harva. Iga ettevõtte väärtuse määramisel tuleb arvestada firma sisese kolme komponendiga – varad, raha ja positsioon. Väärtust ei ole võimalik määrata ainult ühe kindla meetodiga matemaatiliselt arvutades. Ettevõtete hindamine on subjektiivne – hinna määrab turg, mitte hindaja. Puuduvad õigeid ja valed vastused.

ITS_logo_35x35 Mida stabiilsem on ettevõte, seda rohkem on tarvis mõelda muutustele või väljumisele.

ITS_logo_35x35 Ettevõtte väärtuse kõige magusam komponent on positsiooni väärtus.

ITS_logo_35x35 M&A on väljakujunenud majandusharu, kus äritegevuseks on tehingud ettevõtlusomandiga. M&A tehingud on aeganõudvad ja kallid. M&A tehing on ajendatud ärilistest ambitsioonidest. M&A tehing on targalt läbimõeldud strateegiline ja taktikaline manööver, mis peab kaasa tooma kasvu, positsioonide tugevdamise või riskide hajutamise. M&A on peremehe- ja investor mentaliteediga ettevõtjatele, kes oskavad ettevõttest teha väärtusliku kauba ja selle kaubaga sooritada kõrge hinnaga tehinguid.

ITS_logo_35x35 Eesti majandust ootab ees struktuurimuutused. Selle tulemusel mõned majandusharud kaovad ja mõned täiesti uued tekkivad juurde.

ITS_logo_35x35 Kui ettevõttel ei lähe hästi, siis on see kõige halvem hetk müügiks.

ITS_logo_35x35 Ettevõtte väärtuse tõstmiseks on lugematu arv võimalusi. Sama palju kui on maailmas ettevõtteid ja natuke veel pealegi. Eesti oludes on praktiliselt kindla peale minek rahvusvahelistudes ja töökorraldust parandades.