Reegel nr. 5

“Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku”

Müüjad (omanikud) räägivad, mida nad on ettevõttes teinud, kui palju vaeva näinud ja kui neid poleks olnud, poleks ka seda ettevõtet edu saatnud. Ostjaid see jutt ei huvita ja mõjuta. Ostjatel pole sooja ega külma sellest, mis on kunagi olnud. Neid huvitab ainult see, mida nad ostetava ettevõttega edaspidi peale hakkavad ja millal makstud raha tagasi teenitakse. Ostjad hindavad samuti iseenda panust, st seda, mida nemad peaksid tegema, et ettevõte oleks kasumlikum ja positsioonikam (ja väärtuslikum) paari aasta pärast.

REEGEL: Hind ja väärtus ei lähe tavaliselt kokku. Väärtuse määramine on siseste tehingute tarbeks, hindamine väliste. Väärtus väljendab minevikus tehtut, hind on vundamendiks tuleviku arengutele.