Reegel nr. 7

“Rusikareegel”

Vaatamata sellele, et ettevõtte hindamine on komplitseeritud ja tülikas tegevus, on olemas üks lihtne võimalus kiireks suurusjärgu määratluseks. See on EBITDA korrutis. Kui on tegemist väikeettevõttega, kus omanik on tegevjuht, oleks vaja EBITDA-le lisada veel omaniku äranägemisel endale tehtud kulud (Seller`s Discretionary Earnings). Eestis on kõige iseloomulikum kordaja 3 (ehk 3 aastat). Kui kasumiaruandes on kulumieelne ärikasum 10 000 eurot, siis lihtsa rusikareegli järgi on selle ettevõtte hind 30 000 eurot.

RUSIKAREEGEL: Kui on vaja esmamuljet ettevõtte väärtuse kohta, saab kiire pildi EBITDA korrutisega. Olge ainult sellele toetudes ettevaatlik ja valige ärivaldkonnale sobiv kordaja!