TEHINGUD

Äriomandi ehitamine, kasvatamine, hindamine

M&A – mergers and acquisitions ehk ühinemised ja omandamised – on konkreetne majandusharu, mis tegeleb tehingutega äriomandiga. Oma ettevõtte müük või konkurendi ülevõtmine ei ole pelgalt lepingu koostamine ja juriidiline toiming. M&A tehing on protsess ja M&A protsess on tehing. M&A baastehingud on: müük, ost, ühinemine, jagunemine.

   ETTEVÕTTE HINDAMINE

M&A tehingu edukaks läbiviimiseks on vaja teha mitu due diligence`i ja protsessi käigus mitu hindamist.

Formaalne hindamine on siseseks kasutamiseks. Aktsionäride omavahelised ringimängimised või vaidlused; vähemusaktsionäride väljaost; töötajate motivatsiooniskeemide või pensioniplaanide koostamine; grupisisesed väärtuse määrangud; pärandused; perekondlikud varaga seotud toimingud; ka selleks, et endal on huvitav teada.

Indikatiivsed hinnangud annavad aimu turuväärtusest tehingute tarbeks. M&A tehingud – ost, müük; MBI; ühinemised, jagunemised; finantseerimised, investeeringute kaasamised; uute aktsionäride kaasamised; aktsiakapitali muutmised; vaidlused.

Meie peamine hindamise meetod on meie enda väljatöötatud VRP (varad, raha, positsioon) meetod. Selle meetodi toetamiseks ja võrdluseks kasutame teisi tunnustatud väärtuse määramise põhimõtteid ja meetodeid nagu:
– diskonteeritud rahavoogude meetodit;
– kasumi korrutise meetodit;
– varadel ja omakapitalil baseeruvat väärtuse määramist;
– turu arengute meetodit;
– investeeringu tootluse meetodit;
– nullist alustamise meetodit;
– likvideerimisväärtust.

Teeme välismaa ettevõtete hindamisi ja koostame inglise keelse raporti Eesti ettevõtte hindamise kohta välismaa ostja tarbeks.

  ETTEVÕTTE MÜÜK

Aitame sul viia läbi edukas müügitehing. Teeme aktsiate (osade) ja varade müüke. Teeme seda konfidentsiaalselt ja professionaalselt. Eesti siseselt ja rahvusvaheliselt.

Müügitehing jaguneb kolme peamisesse ossa:
1. Tehingueelne otsustamine ja ettevalmistamine;
2. Potentsiaalsete ostjatega läbirääkimiste pidamine;
3. Väljumine.

Müügitehing on aeganõudev ja keerukas. Kogu protsessi võib läbida ise ja üksinda, kuid siiski tasuks kaaluda mõningaid abilisi. Kindlasti on sul raamatupidaja. Äkki isegi ihu-jurist ja äkki oled lasknud firmat auditeerida. Kõik need olulised isikud – raamatupidaja, jurist, audiitor – on vajalikud M&A tehingu konstrueerimisel. Kuid tehingu võtmeabiline on M&A nõustaja või maakler, kes teeb kogu protsessi koos sinuga kaasa algusest lõpuni.

M&A nõustaja kolm kõige tähtsamat ülesannet on:
1. määrata ettevõtte väärtus ja panna külge hinnalipik;
2. pidada konfidentsiaalseid läbirääkimisi kõigi tehingu osalistega, kõikides etappides;
3. olla usaldusisikuks kliendile, kellega nõu pidada ja tegevusi arutada.

Meil on nõustaja ja maakleri kogemused, kompetents ja kontaktid alates aastast 2005.
Aitame müüjat:
1. ettevõtte müügiks ettevalmistamisel;
2. tehingu meeskonna, dokumentatsiooni ja toimingute koordineerimisel;
3. sihtgrupi valikul;
4. müügimaterjalide tegemisel;
5. läbirääkimistes;
6. taktika kujundamisel;
7. hindamisel ja hinna argumenteerimisel;
8. dd tegemisel;
9. maksetingimuste kokkuleppimisel;
10. tehingu läbiviimisel;
11. tehingujärgsel dd-l;
12. integreerimisel ja väljumisel;
13. strateegilisel planeerimisel.

  ETTEVÕTTE OMANDAMINE

Kui müüd enda ettevõtet, siis arvad, et tead sellest kõike. Sinu eesmärk on võimalikult kiiresti hästi maksev ja mainet mitte kahjustav ostja leida. Vastupidiselt omandatava ettevõtte puhul ei tea me ostuobjekti telgitagustest praktiliselt midagi, saame adekvaatse pildi alles siis kui oleme ettevõtte enda kontrolli alla saanud. Veel keerulisem on siis kui ostuobjekt asub välismaal.

Aitame sind sõbralikes omandamistehingutes sihtobjekte valida ja läbirääkimisi pidada, taktikalisi plaane koostada.

Meil on nõustaja ja maakleri kogemused, kompetents ja kontaktid alates aastast 2005.
Aitame ostjat:
1. huvipakkuvate objektide nimekirja koostamine;
2. objektile lähenemine ja (anonüümne) kontakt;
3. strateegia ja taktika koostamine;
4. müüjas huvi ja usalduse tekitamine;
5. pakkumise tegemine;
6. läbirääkimised;
7. esimese due diligence läbiviimisel (hindamine, finantseerimine, closing);
8. teise due diligence läbiviimisel (vormistamine, integreerimine, ülevõtmine).

  MBO ja MBI

Management buy-out ehk lühemalt MBO ehk juhtkonnapoolne väljaost on protseduur, kui olemasolev tegevjuhtkond ostab terviklikult või osaliselt ettevõtte omanikelt välja. MBO alaliik on MBI (management buy-in), kui uus juhtkond tuleb väljastpoolt ettevõtet. MBO on tähtis situatsioon M&A-s, sest seda tuleb palju ette. Palju sellepärast, et juhtkond (töötajad) on alati kõrgelt motiveeritud ostma enda juhitud ettevõtet ning olemasolevatele inimestele ei ole vaja ettevõtet tõestada ega müüa.

Tüüpilisemad MBO situatsioonid:
– ettevõte või grupp soovib müüa osa oma ärisid (üksusi), kuna need ei ole enam äriplaani osad või ei ole põhitegevus (midagi sarnast divesteerimisega);
– ettevõte või grupp soovib müüa osa oma ärisid (üksusi), kuna erinevatel põhjustel mujal tegutsemiseks on tal vaja nendest vabaneda;
– perekond või enamusosanik soovib väljuda;
– töötajate poolt on huvi ja surve ettevõte välja osta.

MBO peaküsimus on finantseerimine. Müüja (praegune omanik) peab praktiliselt ise kogu töö ära tegema, ja ales seejärel pakkuma juhtkonnale välja kogu plaani. See on siiski tunduvalt lihtsam, kui hakata avatud turult ostjat otsima.

MBO konflikt. MBO on eriline tehing selle poolest, et mõlemad (kõik) osapooled on ettevõtte telgitagustega hästi kursis ja peaksid oskama ettevõtet üsna õiglaselt hinnata. Ent esmapilgul ideaalsesse situatsiooni on konflikt sisse kirjutatud – hinnas kokkuleppe saavutamise konflikt.

Meil on nõustaja ja maakleri kogemused, kompetents ja kontaktid alates aastast 2005.
Aitame teid ja töötajaid:
1. läbirääkimistes;
2. tehingu ettevalmistamisel ja kokkuleppimisel;
3. hindamisel;
4. dd tegemisel;
5. rahastamisskeemi kokkupanemisel;
6. tehingu dokumentatsiooni ja toimingute koordineerimisel;
7. tehingujärgsel rööbastesse seadmisel.

Telli oma ettevõtte hindamine!