Ühisettevõte ja ühinemine

  ÜHINE TEGUTSEMINE – JOINT VENTURE
Ühisettevõte on kahe või enama osapoole loodud äriüksus. Seda tehakse, et:
– jagada omandit,
– jagada tulu,
– jagada riski,
– ühiselt protsessi juhtida,
–  pääsemiseks uuele turule,
–  saavutamaks võimendatud efektiivsus varade ja toimingute ühendamise kaudu,
–  pääsemaks ligi know-howle.

Tuleb teha vahet erinevatel ü-tähega ühismudelitel.
Ühisettevõte koosneb eraldiseisvatest üksustest, kes teevad omavahel uue ettevõtte või ajavad äri koos. Ühisettevõtte moodustavad üksused säilitavad iseseisvuse ja on eraldatud teiste osapoolte ettevõtete ärihuvidest.
Ühinemine toimub siis, kui kaks eraldiseisvat ettevõtet ühinevad üheks, selle tarbeks loodud organisatsiooniks.
Ülevõtmine toimub siis, kui üks äriüksus või ettevõte võtab teise üle, tavaliselt eesmärgiga lisada omandatud üksus tütarettevõttena oma gruppi.

ITS pakub ühinemiste ja ühisettevõte korral järgmisi tugiteenuseid:

KOMMERTS
– objektide otsing, valik ja läbirääkimised;
– sünergia loomise äriliste võimaluste analüüs;
– kommerts due diligence;
– tehingu nõustamine.

JURIIDILINE
– lepingute koostamine;
– lepingute audit;
– dokumentide audit;
– tugidokumentide koostamine (LOI, NDA, escrow, volitused, liising, eksklusiivõigused),
– konkurentsianalüüs.