MIDA ME TEEME

Pakume mikro, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omanikele/juhtidele kogemusi, kontakte ja know-howd müügi ja kasumi suurendamiseks, positsioonide tugevdamiseks ja ettevõtte väärtuse tõstmiseks. Aitame viia läbi rahvusvahelist äriprotsesside arendust.

Kellel võib meist kasu olla?
– ettevõtjatel, kes plaanivad oma äriomandiga tehinguid tegema hakata ja/või selle väärtust hinnata;
– ettevõtetel, kes soovivad välisturule minna või seal oma olemasolevat haaret laiendada;
– Eesti turule suunatud ja seal suure turuosa saavutanud ettevõtted, kes soovivad uusi võimalusi tekitada;
– väärtusahelas ülespoole liikujad, kes näevad kasu brändi, äriprotsessi ja intellektuaalse vara arendamises;
– majandatud muutuste korraldajatel, kes soovivad kasutada digitaalsete ja online võimaluste rakendamist ettevõtte äriprotsesside parandamisel ja globaalse tegevuse (brändi) arendamisel.

Äriprotsesside arendus on kompleksne tegevus. Hõlmab kõiki ettevõtte organisatsioonilisi tasandeid, alates asutamisest ja investeerimisest kuni intellektuaalse omandi kaitsmise, müügi või väljumiseni. Enamasti pööratakse suurt tähelepanu müügitulu kasvatamisele, kulude vähendamisele või kasumi suurendamisele, aga äriprotsesside arendus on veel palju muud. Aitame seda kõike laiema pilguga vaadata.

RAHVUSVAHELISE ÄRI JUHTIMINE

Meilt saad väärtuslikku infot ja nõu mis on vaja välisturule sisenemiseks või globaalseks äritegevuseks.

Strateegiad, uuringud, eeltöö
Turule sisenemise kontseptsioonid
Konsortsiumid ja ühisturundus
Partneriotsing
Läbirääkimised
Müük
Ekspordi ja vastavuse majandamine

INTELLEKTUAALSE OMANDI ARENDAMINE

Kui positsioon ja teatud tase on saavutatud, siis aitame sul äritegevusega veel rohkem edasi minna.

Litsentsid
Frantsiis
Ühisprojektid

ETTEVÕTTE HINDAMINE

Formaalne hindamine on siseseks kasutamiseks. Aktsionäride omavahelised ringimängimised või vaidlused; vähemusaktsionäride väljaost; töötajate motivatsiooniskeemide või pensioniplaanide koostamine; grupisisesed väärtuse määrangud; pärandused; perekondlikud varaga seotud toimingud; ka selleks, et endal on huvitav teada.

Indikatiivsed hinnangud annavad aimu turuväärtusest tehingute tarbeks. M&A tehingud – ost, müük; MBI; ühinemised, jagunemised; finantseerimised, investeeringute kaasamised; uute aktsionäride kaasamised; aktsiakapitali muutmised; vaidlused.

Due Diligence`d on peaaegu nagu auditeerimine, aga praktilisem. Varad; kommertstegevus; töökorraldus; hanke- ja tarneahel; kliendid; … Vaatame kõiki äriprotsessi osasid professionaalse kõrvalseisja pilguga.

VÄÄRTUSE TÕSTMINE

Teeme ettepanekuid kuidas saaksid oma ettevõtte väärtust hoida ja kasvatada.

Äritegevuse optimeerimine
Brändi loomine
Rebranding
Pivot
Äriarendus

TEHINGUD ÄRIOMANDIGA

Aitame sul muuta M&A tehingud turvalisemaks, kasulikumaks ja kiiremaks.

Ettevõtte müük
Ettevõtte omandamine
Tehingud juhtkonnaga (töötajatega)

Iga ettevõte ja olukord on unikaalsed.
Tule küsi rohkem infot ja teeme koos suuri asju!