Meist

Kõik me teame, et Eesti turg ja majandus on väiksed. Varem või hiljem jõuab paljudele ette väikese turu sein ja nad hakkavad mõtlema välismaale laienemise peale. Ka mitmed rahvusvahelises äris juba tegutsejad vajavad lisaressurssi või kõrvalseisja arvamust, et oma haaret laiendada. Siin tuleb appi Tambet Made loodud rahvusvaheline ärivõrgustik.

Meie välismajanduse teenuste praktika sai alguse juba 1989. aastal, veel siis kui Eesti iseseisvuse taastamiseni oli paar aasta aega ja esimesed turumajanduse ilmingud hakkasid alles tekkima. Siis sai loodud meie esimene äriteenuseid pakkuv firma SICO (Swedish Independent Consult Organisation), registreeritud Rootsis, ja hakkasime müüma ärireise ja partneriotsingut esimestele julgetele Rootsi ettevõtjatele kes tulid meie maale uudistama kas siin äri teha saab. Siinpoolsed esimesed kliendid olid sel ajal väliskaubanduse litsentsi omavad nagu Metallist, Mainor, Kalev, Väikelaevade Katsetehas, …

Tänase süsteemi algatajaks oli 2005. aastal Eesti Väliskaubanduse Liit. Algne eesmärk oli nõustada ja koolitada Eesti ettevõtteid piiriülestes omandamise ja ülevõtmiste tehingutes. Edaspidi lisandusid teised rahvusvahelise äri teenused: laienemine välisturgudele, kõik M&A tehinguid, ettevõtete hindamine, väärtuse tõstmine, turu-uuringute läbiviimine, kontaktide ja ärisidemete loomine.

2011, mil Eesti Väliskaubanduse Liidu baasil formeerus maailma äriorganisatsiooni ICC WBO Eesti rahvuslik organisatsioon, omandas Tambet Made EVL-i äriteenuste portfelli.

2015 asuti arendama virtuaalse assistendi ja suhtluse teenuseid, kuna meilgi hakkas koguma jõudu kaugtöö, on-line suhtlus, digitaalne nomaatlus ja virtuaalne juhtimine. See oli uus tase rahvusvahelises suhtluses, kui kodust lahkumata sai kohtumisi korraldada ja lepinguid sõlmida.

Alates 2016. aastast lisandus meie portfelli frantsiiside nõustamine ja müük. Frantsiisiteenuste osas on koostöö maailma juhtiva frantsiisinõustamise ettevõtte Francorp Inc. Balti esindusega Francorp Baltic. Francorpi tuge omades on võimalik intellektuaalset omandit levitada 60 riigis.

Vahepealsed koroonaaastad 2020 – 2021 olid keerulised, kuid avasid ukse uutele võimalustele. Põhimõtted muutusid kiiresti ja vanade mudelite juurde ei soovitud enam tagasi pöörduda.

2022 alates on prioriteetseks tõusnud uute oludega kohanemine:
a) Eesti turule suunatud ja seal suure turuosa saavutanud ettevõtete välisturule viimine,
b) digitaalsete ja online võimaluste rakendamine ettevõtte äriprotsesside parandamisel ja globaalse tegevuse (brändi) arendamisel.

2023 tõi meie protfelli vastavuse juhtimise (compliance management) ja eksporti majandamise teenused.

Nii meie kui ka meie klientide tegevus on muutunud “glocaalseks”. Piirid siseturul ja välisturul tegutsemisel on muutunud veelgi hägusemaks. Piirid kiire kasumi teenimisel ja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel on veelgi rohkem kokku sulanud.

Tõsta oma ettevõte uuele tasandile
Tule küsi rohkem infot ja teeme koos suuri asju!

Tambet Made  
made(at)itscorporate.ee

Arturs Beiers     
abeiers(at)francorp.com

Alessio Franconi    
alessio.franconi(at)euroleges.eu

Markus Pitkänen    
markus(at)innoconnections.com