Compliance Management

Vastavuse haldusteenus on juhtimise ja kontrolli protsesside kogum, mille eesmärk on tagada, et organisatsioon (süsteem) järgib kohaldatavaid nõudeid, mudeleid, standardeid ja sisepoliitikaid.

Vastavushaldusteenuseid kasutades saavad organisatsioonid (frantsiisiketid, mitmest üksusest või müügipunktist koosnevad ketid, tütarfirmad, allüksused) vähendada toimingute ja regulatiivsete kõrvalekallete või toimingute riski, tõsta efektiivsust ja juurutada kaugjuhtimist.

Kontrollnimekirjad
Aruanded
Auditid/Due Diligence`d
Töökorraldus
Käsiraamatud/protseduurid
Vormid/fotod/videod/podcastid
Kõrvalekallete käsitlemine

Vastavusprogrammi väljatöötamine. Juhtimisahela rakendumiseks on muidugi vajalik vastavusprogrammi olemasolu. Programm võiks sisaldada eeskirju, protseduure ja kontrolle, mis on loodud ettevõtte äriprotsessiliste nõuete täitmiseks, riskide maandamiseks ja käitumise edendamiseks. Samuti mehhanismide loomist järelevalve, aruandluse ja nõuetele vastavuse rikkumiste korral reageerimiseks.

Regulatiivsed uuendused ja järelevalve. Vastavusnõuded võivad muutuda. Vastavushaldusteenus jälgib neid muudatusi ja tagab, et organisatsioon püsib areneva olustikuga kursis.

Koolitus ja nõustamine. Nõuetele vastavuse juhtimise oluline aspekt on tagada, et töötajad, allüksused, võrgustiku liikmed mõistavad oma rolle ja kohustusi vastavusega seoses.

Vastavusauditid. Regulaarsed auditid ja ülevaatus, et hinnata vastavusprogrammi tõhusust. Leiud aitavad kindlaks teha parendusvaldkonnad ja võimaldavad parandusmeetmeid, et tugevdada vastavusprogrammi.

Aruandlus. Vastavushaldusteenus aitab välja töötada intsidentide haldamise raamistikku, mis hõlmab nõuetele vastavuse rikkumistest teatamise, uurimise ja lahendamise protsesse. Samuti tagab see, et on olemas asjakohased dokumentatsiooni- ja aruandlusmehhanismid.

Vastavuse juhtimine on pidev protsess, mis nõuab pidevat täiustamist. Vastavushaldusteenus aitab organisatsioonidel jälgida oma nõuetele vastavust, koguda tagasisidet ja rakendada vajalikke muudatusi, et suurendada vastavusprogrammide tõhusust.
Paneme koos süsteemi paremini tööle!