EXPORT MANAGEMENT

Kui sul on vaja lisajõudu ekspordi majandamisel, siis me saame sulle kasulikud olla. Nii olemasolevate klientide halduses kui ka uute turgude leidmisel.

Turu-uuringud ja -analüüs. Eksportimine algab sageli turu-uuringute ja analüüsiga, et teha kindlaks kaupade või teenuste potentsiaalsed sihtturud. See hõlmab turu suuruse, nõudluse, konkurentsi, kultuuriliste tegurite ja regulatiivsete nõuete hindamist erinevates riikides. Kogutud informatsiooni põhjal saab arendada sobivaid ekspordistrateegiaid.

Välisturule sisenemise strateegiad. Sisenemisstrateegiad võtavad arvesse tegureid nagu turustuskanalid, hinnastrateegiad, turundus ja müügi edendus ning kohalikud partnerlussuhted või esindajad.

Ekspordidokumentatsioon. Kaupade või teenuste eksportimine käib käsikäes dokumentatsiooniga. Aitame mõista ja täita vajalikke dokumente, nagu ekspordilitsentsid, load, päritolusertifikaadid, tollidokumendid, arved, pakkumused, kaubanäidised, jm.

Logistika ja saatmine: Transpordi korraldamine, ekspedeerimine, tollivormistus ja saadetiste jälgimine. Peab olema tagatud, et kaubad pakendatakse, märgistatakse ja transporditakse vastavalt rahvusvahelistele transpordistandarditele ning et need jõuavad ettenähtud sihtkohta tõhusalt ja õigeaegselt.

Kaubanduse finantseerimise. Aitame kaubanduse rahastamisvõimaluste ja makselahenduste väljatöötamisel. Instrumendid nagu akreditiivid, ekspordikrediidikindlustus ja valuutahaldus aitavad maandada rahvusvahelise kaubandusega seotud finantsriske.

Turu arendamine ja tugi. Turuarendus on tähtis töö olemasolevate klientidega. Aga see on ka koostöös uute võimalust otsimine või ostjatele tugiteenuste osutamine.

Aitame sinu positsioone välisturul tugevdada!