Hindamine

Rahastamise kõrval on hinna kokkuleppimine teine tehingu toimumise võtmeküsimus. Hind muutub (võib muutuda) protsessi vältel (vähemalt) neli korda:
1. Pakkumuse tegemise käigus
2. Läbirääkimiste jooksul
3. Pärast esimest dd enne closingut
4. Pärast teist dd omandi ülemineku järel ja vormistamisel

    Hindamise reeglid:

  1. “Turul on alati õigus”

Mistahes arvame oma ettevõtet väärt olema, määrab lõpuks hinna turupsühholoogia. See, kas nõustume sellega või mitte, on iseasi.

  1. “Ettevõtte hind muutub ajas ja olukorras”

Hinnake ettevõtte väärtust sellel hetkel, kui teil seda tõesti vaja on, sest minevikus saadud või tulevikku prognoositud tulemus ei pruugi kajastada tegelikku olukorda.

  1. “Keegi ei tea, kui palju on diskontomäär”

DCF ei ole ainus hindamise meetod ja ei sobi väikeste ja keskmiste ettevõtete hindamiseks.

  1. “Ettevõtte hindamine on kunst, mitte teadus”

Alati on vaja ettevõtte väärtust hinnata mitme erineva meetodiga, aga samas ei tohi leida tulemuste aritmeetilist keskmist. Lõpuks määrab tulemuse hindaja kogemus.

  1. “Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku”

Ettevõtte väärtus ja hind ei lähe tavaliselt kokku. Ettevõtte väärtuse määramine on siseste tehingute tarbeks, hindamine väliste tegevuste jaoks. Ettevõtte väärtus väljendab minevikus tehtut, hind omakorda on vundamendiks tuleviku arengutele.

  1. “Varad, raha, positsioon”

Ettevõtte väärtus koosneb alati kolmest komponendist: varad, raha ja positsioon. Vara ja positsiooni hind on subjektiivsed näitajad.

  1. “Rusikareegel”

Kui on vaja esmamuljet ettevõtte väärtuse kohta, saab kiire pildi EBITDA korrutisega. Olge ainult sellele toetudes ettevaatlik ja valige ärivaldkonnale sobiv kordaja!

Ettevõtete hindamisest, väärtuse määramisest ja väärtuse tõstmisest vaadake rohkem www.administraator.ee