Litsentsileping vs frantsiisileping

0 comments

Mõisted mis tihti aetakse segi või mille erinevus ei ole lihtsasti märgatav. Juriidiliselt on muidugi vahe määratletud. Äriprotsessi sisult on vahe kaunis suur.

Litsentsilepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale tasu eest õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil. Näiteks võidakse litsentsilepinguga anda õigus kasutada kaubamärki (logo, nimi vms).

Litsentsilepingu alusel lepitakse litsentsisaajaga kokku üksnes varalise õiguse – näiteks kaubamärgiga või patendi või autoriõigusega kaitstud teabe – kasutamise tingimustes. Frantsiisi puhul reguleeritakse lepingus tavaliselt oluliselt suurem hulk küsimusi, näiteks töötajate koolitamine, kaupluse, kohviku vms sisustus, aruandlus, turundustegevuse tingimused jms. Frantsiisilepingus sisaldub tüüpiliselt ka litsentsi andmine, kuid tegelikult pole kaubamärgi kasutamiseks litsentsi andmine sugugi frantsiisi kohustuslik tingimus. Mõnel juhul ei pruugi frantsiisiandjal registreeritud kaubamärki ollagi.

Frantsiisilepingu puhul on frantsiisiandja erinevalt litsentsiandjast kohustatud andma frantsiisivõtjale juhiseid õiguste teostamiseks ning osutama talle püsivalt sellega seotud kaasabi. Abi võib seisneda näiteks koolitamises, lepingute väljatöötamises või muus igapäevases juhendamises. Frantsiisivõtja omakorda on kohustatud frantsiisiandja juhiseid järgima. Samuti on frantsiisivõtjal kohustus tagada toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteet samal tasemel frantsiisiandjaga ning osutada klientidele kõiki täiendavaid teenuseid, mida klient võiks saada frantsiisiandjalt. Seejuures on frantsiisiandjal õigus frantsiisivõtja kaupade või teenuste kvaliteeti kontrollida. Sedavõrd laiaulatuslikke õigusi ja kohustusi tavalise litsentsilepinguga reeglina ei kaasne.

Soovitame litsentsilepingut kasutada kui annate koostööpartnerile õiguse kasutada mõnd teie äriprotsessi või intellektuaalse omandi või väärtusahela OSA. Frantsiisileping tuleb sõlmida siis kui tahate anda kasutada kogu äriprotsessi või suurt osa väärtusahelast. Frantsiisi baaslepingule tuleb juurde lisada ka spetsiaalsed käsitlemise, kasutamise ja koolitamise põhimõtted.

Leave a Reply

Required fields are marked *