Põhimõtted

Litsentsileping vs frantsiisileping

Mõisted mis tihti aetakse segi või mille erinevus ei ole lihtsasti märgatav. Juriidiliselt on muidugi vahe määratletud. Äriprotsessi sisult on vahe kaunis suur. Litsentsilepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale tasu eest õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil. Näiteks võidakse litsentsilepinguga anda õigus kasutada kaubamärki (logo, nimi vms). Litsentsilepingu alusel lepitakse litsentsisaajaga kokku […]

Eestist välja!

Mõiste, idee ja algpõhimõtted – väike globaalne ettevõte – VGE (Global Small Business – GSB) – tõi avalikkuse ette Daniel Priestley oma raamatus Entrepreneur Revolution: How to Develop Your Entrepreneurial Mindset and Start a Business That Works  (esmatrükk ilmunud Capstone kirjastuses, 2013). Meie jagame Danieli mõtteid ning propageerime globaalsete väikeettevõtete loomist ja arendamist Eestis ja […]

Mis vahe on hinnal ja väärtusel?

Tehingud äriomandiga käivad käsikäes ettevõtte hindamisega. Ettevõtte hindamist tellitakse valdavalt kahel ajendil. Formaalset hindamist soovitakse juhul, kui on vaja niinimetatud numbrit iseendale teada või lepingusse kirjutada. Teisel juhul vajatakse hindamist, kui saadud numbrit kasutatakse mõne reaalse tehingu läbiviimiseks. Sel puhul on tegemist indikatiivse hindamisega.

Mis on frantsiis?

FRANTSIIS on hea ärimudel, kui te soovite suhteliselt väikese investeeringuga siseriiklikult või rahvusvaheliselt oma brändi levitada ja oma turgu kasvatada.

Tehinguliigid

Rahvusvahelises äris on kasutusel seitse tehinguliiki. Kõige levinum on väliskaubandus ehk eksport/import. Kuid kas alati on eksportimine kõige mõistlikum viis välisturul tegutsemiseks?

Market Entry

Koostööpartneri otsingRahvusvahelises äris on hindamatu tähtsusega koostööpartner või partnerid. Rahvusvaheline äri baseerub partnerlusel, üksi midagi korda ei saada.Meie partneriotsingu programm on küll standardiseeritud põhitegevuste osas, kuid iga turu, valdkonna ja osaliste jaoks teeme ikkagi täiesti individuaalse projekti ja pakkumise. NB! Me ei müü teie kaupa, vaid korraldame teile kontrollitud huvitatud kontakte. Kontaktidest lepinguni oskate kõige […]