Mõtle homsele!
Teeme sinu äri globaalseks

Rahvusvaheline äriprotsesside arendus ja laienemise management

Vaata siit
  • Tehingud äriomandiga
  • Välisturule sisenemine
  • Rahvusvaheline bränding
  • Firma väärtuse tõstmine
  • Kõik frantsiisimisest

Olulisi mõtteid

Kõik põhimõtted

Mõisted mis tihti aetakse segi või mille erinevus ei ole lihtsasti märgatav. Juriidiliselt on muidugi vahe määratletud. Äriprotsessi sisult on vahe kaunis suur. Litsentsilepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale tasu eest õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil. Näiteks võidakse litsentsilepinguga anda õigus kasutada kaubamärki (logo, nimi vms). Litsentsilepingu alusel lepitakse litsentsisaajaga kokku […] More

Mõiste, idee ja algpõhimõtted – väike globaalne ettevõte – VGE (Global Small Business – GSB) – tõi avalikkuse ette Daniel Priestley oma raamatus Entrepreneur Revolution: How to Develop Your Entrepreneurial Mindset and Start a Business That Works  (esmatrükk ilmunud Capstone kirjastuses, 2013). Meie jagame Danieli mõtteid ning propageerime globaalsete väikeettevõtete loomist ja arendamist Eestis ja […] More

Tehingud äriomandiga käivad käsikäes ettevõtte hindamisega. Ettevõtte hindamist tellitakse valdavalt kahel ajendil. Formaalset hindamist soovitakse juhul, kui on vaja niinimetatud numbrit iseendale teada või lepingusse kirjutada. Teisel juhul vajatakse hindamist, kui saadud numbrit kasutatakse mõne reaalse tehingu läbiviimiseks. Sel puhul on tegemist indikatiivse hindamisega. More