Iga ettevõte ja olukord on unikaalsed. See mis töötab ühes olukorras ei pruugi teises ja vastupidi. Kuid olukordi kontrolli alla saada ja seal hoida aitab läbimõeldud ja korraldatud äriprotsessi juhtimne.

KORRATAV ÄRIPROTSESS

Äriprotsessi eesmärk on aidata sinu ettevõttel jõuda konkreetsete eesmärkideni. Kui on saavutatud positsioon, siis võimaldavad protsessid astuda läbimõeldud ja testitud samme edasi.

Hea korratava äriprotsessi tunnused on järgmised:

Unikaalne. Äris on kordused võimalikud lühikest aega. Iga natukese aja tagant on vaja midagi uut või unustatud vana. Ka korratav ja paljundatav protsess peab olema unikaalne.

Mõõdetav. Äriprotsessid peavad olema ka jälgitavad. See võimaldab jälgida nende käekäiku. Heal protsessil on sisseehitatud andmete mõõtmise kord, mis võimaldab protsessi juhtida ja märgata selle anomaaliaid.

Muudetav. Kivisse raiutud äriprotsessid ei pruugi töötada kaua ja on lihtsasti konkurentide poolt kopeeritavad. Protsess peaks olema kohandatav mitme olukorraga. Hästi tehtud protsessi peaks olema lihtne ajakohastada igas olukorras.

VÄÄRTUST KASVATAV ÄRIPROTSESS

Raha (kasumi tootmise perspektiiv) on ainult üks väärtuse komponent. Veel on olulised varad ja positsioon. Kuidas need siduda äriprotsessiga?

Ettevõtte väärtuse osad on:
Varad
Raha
Positsioon

Äriprotsessi osad on:
Töökorraldus
Tootearendus
Bränding
Hankeahel
Tootmine
Tarneahel
Turundus
Müük
Klienditeenindus
Järelteenindus, hooldus
Finants ja raamatupidamine
Tugi ja sisseelamine
Juhtimine

Mis neil ühist on?
Väärtuslikud on sellised varad, mis on ettevõttele äritegevuseks vajalikud. Näiteks bilansis olevad kinnisvara, raha pangakontol või autopark võivad olla raamatupidamislikult väga kõrgelt hinnatud, kuid äriprotsessi seisukohalt vähe tähtsad.
Raha on väärtuslik sel juhul kui on genereeritud kasumliku äritegevuse tulemusena, eeldades, et nõuded ja kohustused on enam-vähem tasakaalus. Kusjuures see osa rahast, mida on võimalik ettevõttest välja võtta ilma, et äriprotsess kahjustuks.
Positsiooni väärtus on alati vaieldav, kuid alati väljendub mõne või mitme äriprotsessi osa konkurentsieelises.

Äriprotsess on maksimaalselt kasumlik kui on kaetud kogu väärtusahel.

Aitame luua väärtusahelaid ja muuta äriprotsesse paremaks, et sinu ettevõte tõsta uuele tasandile ja muuta kasumlikumaks.