Services

Ettevõtte hindamine

Teeme ettevõtete hindamisi ja väärtuse määramist ettevõtte omanike siseseks tarbeks ja tehingute raames. Meil on erinevate valtkondade kogemus Eestist ja välismaalt. Teeme hindamist mitme meetodiga, et tekkiks võrdluse ja analüüsi võimalus. §   Ettevõtete hindamine – formaalne hindamine siseseks kasutamiseks. Aktsionäride omavahelised ringimängimised või vaidlused, vähemusaktsionäride väljaost, töötajate motivatsiooniskeemide või pensioniplaanide koostamine, grupisisesed väärtuse määrangud, pärandused, […]

Rahvusvaheline äri

Teeme sulle äri VÄLISMAAL targemaks ja kasumlikumaks! Välisturule minekuks ja väliskaubandusega tegelemiseks ei pea tingimata kodus edukas olema. Väga paljud ärid ongi ainult välisturule suunatud ja koduseinte vahel ei olegi nii hea. Ka vastupidi, kodus väga tuntud ettevõte, ei pruugi välismaal kunagi läbi lüüa. Globaalses maailmas olid välis- ja siseturu piirid hägunenud. Nüüd kus maailm […]

Intellektuaalomandi majandamine

Intellektuaalne vara on ettevõtte väärtuse kõige maitsvam osa. Ettevõtte väärtus koosneb laias laastus kolmest komponendist – vara, raha (kasumi tootmise perspektiiv) ja positsioon. Kõige maitsvam sealhulgas on intellektuaalne vara. Intellektuaalne vara ei pruugi bilansis alati all olla vara, vaid võib ka liigituda raha või positsiooni alla või hõlmata kõiki kolme natuke. Miks maitsev? Intellektuaalsetele väärtustele […]

Tehingud äriomandiga

Äriomandi ehitamine, kasvatamine, hindamine M&A – mergers and acquisitions ehk ühinemised ja omandamised – on konkreetne majandusharu, mis tegeleb tehingutega ettevõtte osalustega. Oma ettevõtte müük või konkurendi ülevõtmine ei ole pelgalt lepingu koostamine ja juriidiline toiming. M&A tehing on protsess ja M&A protsess on tehing. M&A baastehingud on: müük, ost, ühinemine, jagunemine. ETTEVÕTTE MÜÜK Aitame […]