Market Entry

0 comments

Koostööpartneri otsing
Rahvusvahelises äris on hindamatu tähtsusega koostööpartner või partnerid. Rahvusvaheline äri baseerub partnerlusel, üksi midagi korda ei saada.
Meie partneriotsingu programm on küll standardiseeritud põhitegevuste osas, kuid iga turu, valdkonna ja osaliste jaoks teeme ikkagi täiesti individuaalse projekti ja pakkumise.

NB! Me ei müü teie kaupa, vaid korraldame teile kontrollitud huvitatud kontakte. Kontaktidest lepinguni oskate kõige paremini jõuda ainult teie ise.

Pertneriotsingu teenus koosneb alljärgnevast:
– läbirääkimised ITS esindajatega tellija soovide konkretiseerimiseks;
– potentsiaalse partneri profiili koostamine;
– sihtrühma moodustamine sihtturu ettevõtetest;
– kontaktivõtt ja teabevahetus sihtturu potentsiaalsete äripartneritega;
– potentsiaalsetes äripartnerites huvi tekitamine ehk esimese etapi müügitöö;
– potentsiaalsete äripartnerite võtmeisikutega kohtumise aja kokkuleppimine;
– mitme potentsiaalse partneri korral nendevaheline koordineerimine;
– sihtgrupiga suhtlemise raporti ja kontaktandmete koostamine;
– „no -listi“ ja „prospect listi“ koostamine.

Konsortsiumite haldamine
Klassikaline ekspordi konsortsium – grupp sarnasest valdkonnast ettevõtteid panevad kokku oma nõu ja jõu, et koos kulusid jagades siseneda või laieneda mingil kindlal sihtturul. See toimib tavaliselt läbi sihtturul palgatud kohaliku contry manageri (CM), kelle ülesanne on konsortsiumile tekitada leade ja kontakte ning kellega oleks võimalik rääkida müügist. Erinevalt partneriotsingu teenusest tegeleb CM lisaks kontaktide leidmisele ka müügiga. Sellisel konsortsiumil on tavaliselt veel haldur, kes komplekteerib konsortsiumi, otsib CM-i ja tegeleb jooksvate küsimuste lahendamisega. ITS pakub vastava halduri teenust.

Teist tüüpi ekspordi konsortsium erineb mõnevõrra klassikalisest, kuid eesmärgid on samad.

– Konsortsium (initsiatiivgrupp) moodustatakse pigem erineva valdkonna ettevõtetest. Eesmärk pole siin mitte suurem muskel või jagatud rahakott, vaid hoopis erinevate valdkondade kogemuste sünergia.

– Sihtturul ei palgata ühist CM-i, vaid iga konsortsiumi liige komandeerib sihtturule mingiks kindlaks kokkulepitud perioodiks oma töötaja Eestist. Eesmärk ei ole palgata ajutiselt kohalikku inimest, kes teeks ära mingi töö ja astuks seejärel mängust välja, vaid hoopis enda ettevõtte töötaja vastava sihtturu tarbeks välja koolitada, et just tema hoiaks hiljem müüki.

– Konsortsiumil on ka haldur, kes tegeleb samuti klassikalisega konsortsiumi komplekteerimisega ja jooksvate küsimuste lahendamisega, aga ei otsi CM-i (sest teda pole selles mudelis vaja), vaid selle asemel organiseerib konsortsiumi liikmete poolt komandeeritud töötajatele töötamise võimalused, nõustajad ja üritused. 

ITS roll konsortsiumi haldurina:
– leida ja koordineerida konsortsiumi liikmed;
– üldine kommertsnõustamine;
– leida CM;
– organiseerida ja tagada konsortsiumi töö.

Leave a Reply

Required fields are marked *